Denk mee over de Referendumwet Kerncentrales!

GroenLinks wil dat Nederlanders een referendum kunnen vragen over de bouw van nieuwe kerncentrales. De keuze om wel of geen nieuwe kerncentrales te bouwen is bepalend voor op welke wijze onze energievoorziening in de toekomst wordt ingevuld.

Nu halen we in Nederland ongeveer 2% van onze energie uit kerncentrales. Als de plannen van het kabinet doorgaan, kan dit aandeel fors toenemen.

GroenLinks denkt dat een besluit als dit niet met een krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer zou moeten worden genomen. Alle Nederlanders zouden zich hierover uit moeten kunnen spreken.

GroenLinks wil graag van (energie)bedrijven, maatschappelijke organisaties, betrokken Nederlanders en wetenschappers horen wat ze ervan vinden. Aan de hand van mogelijke verbetersuggesties zal GroenLinks een definitieve versie van het wetsvoorstel gaan schrijven. Dit mogelijk verbeterde concept wordt daarna ingediend bij de Raad van State.

 • De actie is inmiddels beëindigd.
 • Lees meer over het wetsvoorstel referendum kerncentrales (pdf)
 • Voorlopige versie van het wetsvoorstel (pdf)
 • Memorie van toelichting referendumwet (pdf)
 • GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur alternatief voor Borssele II

  GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur alternatief voor Borssele II

  GroenLinks komt met een schoner en veiliger alternatief voor Borssele II, voor hetzelfde geld. Een kerncentrale kost tussen de €4,5 en 6 miljard. Uit berekeningen van GroenLinks blijkt dat als dit geld geïnvesteerd wordt in energiebesparing en schone energie, dit evenveel stroom oplevert, een schoner milieu en meer werkgelegenheid. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het fabeltje van Verhagen wordt hiermee doorgeprikt. Kerncentrales zijn niet goedkoper en leveren ook niet meer banen op.”

  GroenLinks blij met uitstel kerncentrale

  GroenLinks blij met uitstel kerncentrale

  GroenLinks is verheugd dat Energiebedrijf Delta het besluit over de bouw van een tweede kerncentrale met 2 tot 3 jaar uitstelt. Dat maakte het bedrijf zojuist bekend. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap en groene woordvoerder Liesbeth van Tongeren willen dat van uitstel afstel komt. Nederland kan uitstekend zonder kernenergie.

  Zonnecentrale langs A20 stap dichterbij

  Zonnecentrale langs A20 stap dichterbij

  De komst van een zonnecentrale op het talud langs de A20 bij Terbregge is een stap dichterbij gekomen. GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte verwacht dat komend voorjaar de eerste zonnepanelen op de Rotterdamse geluidswal kunnen worden gelegd.

  GroenLinks blij met uitstel kerncentrale

  GroenLinks blij met uitstel kerncentrale

  GroenLinks is verheugd dat Energiebedrijf Delta het besluit over de bouw van een tweede kerncentrale uitstelt. Aanvankelijk zou het bedrijf op de aandeelhouders-vergadering van 22 december een besluit nemen over het starten van de voorbereidingsprocedure. Dat is nu uitgesteld tot juni volgend jaar. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Ik hoop dat van uitstel afstel komt. GroenLinks zal daar alles aan doen."

  Subsidie voor kerncentrale onbestaanbaar

  Subsidie voor kerncentrale onbestaanbaar

  De Zeeuwse CDA-Gedeputeerde Van Beveren wil dat de regering meebetaalt aan een tweede kerncentrale. GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan CDA-minister Verhagen. Tot nu toe beweerde hij steeds dat er geen belastinggeld naar een nieuwe kerncentrale zou gaan. GroenLinks wil dat Verhagen die belofte herhaalt nu zijn partijgenoot bij hem aan het lobbyen is voor een bijdrage uit de staatskas.

  Energiebedrijf Delta twijfelt over bouw peperdure kerncentrale

  Energiebedrijf Delta twijfelt over bouw peperdure kerncentrale

  Het Zeeuwse energiebedrijf Delta twijfelt over de bouw van een nieuwe kerncentrale. Een tweede kerncentrale is mogelijk onrendabel. GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan minister Verhagen. GroenLinks wil de garantie dat er geen cent publiek geld naar de bouw van een nieuwe kerncentrale gaat. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Verhagen heeft ons steeds voorgehouden dat een nieuwe kerncentrale nodig is om in de toekomst genoeg betaalbare stroom te houden. Maar als een kerncentrale volgens hem zo goedkoop is, waarom twijfelt Delta daar nu dan aan?”

  GroenLinks blij met onafhankelijk onderzoek boringen schaliegas

  GroenLinks blij met onafhankelijk onderzoek boringen schaliegas

  Op aandringen van GroenLinks heeft Minister Verhagen besloten in ieder geval tot najaar 2012 geen toestemming te verlenen voor proefboringen naar schalie- en steenkoolgas. Verhagen wil nu eerst eigen onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van schaliegasboringen voor mens en milieu. GroenLinks is blij met deze stap in de goede richting.

  GroenLinks wil kerncentrale stilleggen

  GroenLinks wil kerncentrale stilleggen

  De veiligheid in de kerncentrale in Borssele is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de resultaten van de stresstest die EPZ, de exploitant van de kerncentrale, vandaag presenteerde. GroenLinks wil dat minister Verhagen de kerncentrale stil legt totdat deze aan de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden voldoet.

  Kamerfractie teleurgesteld over bouw Groningse kolencentrale

  Kamerfractie teleurgesteld over bouw Groningse kolencentrale

  De Tweede Kamerfractie van GroenLinks is teleurgesteld dat RWE/Essent door mag gaan met de bouw van een vieze kolencentrale in de Eemshaven. De Raad van State haalde een aantal weken geleden een streep door de natuurvergunning. Helaas verstrekt de provincie Groningen nu een gedoogvergunning waardoor de bouw toch door kan gaan.

  GroenLinks presenteert referendumwet kerncentrales

  GroenLinks presenteert referendumwet kerncentrales

  Vandaag presenteert GroenLinks de initiatiefwet: ‘Referendumwet kerncentrales’. De wet zorgt ervoor dat Nederlanders zich in een referendum uit kunnen spreken over de bouw van kerncentrales in Nederland. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Energiebedrijven hebben plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland. Het huidige kabinet is daar voorstander van. Het besluit om wel of geen tweede kerncentrale te bouwen heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. Dat besluit moet je niet met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer nemen, maar daar moeten alle Nederlanders zich over uit kunnen spreken.”